Obróbka PVC

Płyty PVC dostępne są w dwóch wariantach: PVC spienione i PVC lite. Oba typy możesz kupić w różnych kolorach i grubościach. PVC spienione jest lekkie, ponieważ posiada spieniony rdzeń, a do tego łatwo poddaje się obróbce. Powierzchnia spienionego PVC jest płaska i gładka, ale nie tak twarda jak w przypadku litego PVC. Twarde PVC nie posiada spienionego rdzenia, czemu zawdzięcza swoje właściwości, takie jak wytrzymałość, sztywność czy stabilność wymiarowa. W rezultacie jednak wariant ten jest dużo cięższy od PVC spienione.

W jaki sposób można obrabiać PVC?

Zarówno spienione, jak i twarde PVC, nadają się do samodzielnej obróbki. Oznacza to, że oba materiały można piłować, wiercić, kleić lub giąć. Spienione PVC można również dobrze ciąć, podczas gdy lite PVC dość łatwo poddaje się frezowaniu. Możliwe jest też grawerowanie, o ile w czasie pracy nie dojdzie do zbytniego podwyższenia temperatury, co mogłoby powodować stopienie materiału. Ponadto PVC można łatwo utrzymać w czystości. W czasie obróbki spieniony rdzeń może stać się widoczny. Zdecydowanie odradzamy natomiast cięcie laserowe, bowiem dochodzi wtedy do wydzielania się oparów chloru.

Spieniony PVC

Twardy PVC

 • Cięcia wodą
 • Drukowania
 • Frezowania
 • Gięcia (na gorąco)
 • Piłowania (piła tarczowa) ​
 • Piłowania (wyrzynarka)
 • Spawania
 • Toczenia
 • Wiercenia
 • Cięcia laserowego
 • Gięcia (na zimno)
 • Grawerowania
 • Malowania
 • Polerowania
 • Powlekania
 • Łączenia