Porównanie

Różnica między akrylem i plexi

Często otrzymujemy pytanie: jaka jest różnica pomiędzy plexi i akrylem? Na to pytanie jest krótka odpowiedź: nie ma różnicy. Akryl to skrót od polimetakrylanu metylu, a plexi była jedną z wielu nazw handlowych tego tworzywa sztucznego i z czasem stała się nazwą rodzaju tworzywa. Przykładem takiego zjawiska jest walkman – nazwa handlowa wprowadzona przez japońskiego producenta sprzętu elektronicznego Sony. „Walkman” to w pierwszej kolejności marka aparatu na baterie (nazwa handlowa produktu), dzięki któremu można przez słuchawki słuchać utrwalonej na kasetach muzyki, spacerując lub jadąc na rowerze. Dzięki swojej wielkiej popularności, marka ta stała się synonimem (nazwą rodzajową) takiego aparatu.

Plexiglas istnieje już prawie wiek

Produkcję polimetakrylanu metylu (PMMA) / akrylanu rozpoczęto w latach 30 ubiegłego wieku. W 1933 roku amerykańska firma Rohm and Haas zarejestrowała PLEXIGLAS® jako nazwę handlową, ale nie był to od razu dobrze sprzedający się produkt. Rok 1936 to data wprowadzenia na rynek akrylanu marki Lucite® – wtedy to po raz pierwszy plexi została zaoferowana na rynku na dużą skalę. Metakrylan metylu (MMA) otrzymuje się m.in. w procesie reakcji surowców takich jak: aceton, kwas siarkowy i cyjanowodór.

Plexi nie jest odporna na wysoką temperaturę, dlatego więc nie nadaje się ona do zastosowania tam, gdzie wymagane jest zagwarantowanie bezwzględnego bezpieczeństwa. Ze względu na swoją wagę, wytrzymałość i stosunkowo niską cenę plexi często stosuje się do szklenia dużych powierzchni, takich jak osłony przeciwwietrzne i ekrany akustyczne. Ze względu na swoją wytrzymałość, plexi jest chętnie wykorzystywana do budowy bardzo dużych akwariów i basenów w ogrodach zoologicznych. W niektórych przypadkach wymaga się, aby grubość szkła wynosiła nawet 30 centymetrów. Jednak przy takiej grubości przezroczystość zwykłego szkła jest niezadowalająca a jego ciężar zbyt duży.

Rekomendowane produkty

Dwa rodzaje plexi: wylewana i wytłaczana

Na rynku dostępne są dwa rodzaje plexi: wylewana i wytłaczana. Wersja wylewana powstaje przez wylanie plastycznej masy, która powstała w procesie produkcyjnym, na płaską płytę. Wersja wytłaczana powstaje przez wałkowane plastycznej masy do pożądanej grubości. W miarę zmniejszania się jej grubości, zwiększa się powierzchnia płyty, dzięki czemu wytworzenie płyty akrylowej o dużych rozmiarach nie stanowi problemu. 

Ten rodzaj płyty akrylowej ma niestety pewną wadę: zwiększenie naprężeń wewnętrznych w materiale płytowym. Naprężenia te sprawiają, że podczas obróbki mechanicznej płyta wytłaczana łatwo pęka i łamie się. Tańsze warianty plexi nie zawsze są odporne na promieniowanie UV, z czego należy zdawać sobie sprawę, szukając materiału, który będzie miał za zadanie zastąpienie szkła.